Menu Language: EN/SV

PME
fluidtec


PMEfluidtec – GIT och WIT

K.D. Feddersen är din distributör av gas- och vatteninsprutningsteknik från PME fluidtec i Sverige

PME fluidtec - expert på WIT- och GIT-lösningar

Moderna formkonstruktioner blir allt mer komplexa för att möta kraven från industrin. Ihåliga komponenter med tunna väggar används till exempel i tillämpningar som kräver både låg vikt och hållbarhet. Med vätskeinsprutningstekniken kan man spara både vikt och material och minska skevhet och cykeltid. I denna processgenre ingår den etablerade gasinsprutningstekniken (GIT) och den nyare vatteninsprutningstekniken (WIT) samt de kombinerade versionerna (CIT) . PME fluidtec är expert inom detta område.

Företagets GIT-, WIT- och CIT-anläggningsteknik är toppmodern och uppfyller kundernas individuella krav. Den omfattar allt från olika pumpvolymer, decentraliserade och centraliserade såväl som modulära hårdvarukomponenter till generatorer för kvävgasproduktion på plats.

K.D. Feddersen Norden AB är distributör för PME fluidtec i Sverige och förser dig med hårdvarukomponenter samt erbjuder omfattande stöd för konfigurering och val av lämpliga tekniska plastföreningar

K.D. Feddersen är din partner för PME fluidtec

Gasinsprutnings- kontra vatteninsprutningsteknik

Vätskeinsprutningsteknik – vilken vätska ska användas?

Rent allmänt bygger valet av vätska till stor del på komponentkrav, formkonstruktion samt produktionsmängd. Det är dock självklart att de två teknikerna GIT och WIT har typiska användningsområden:

Gasinsprutningsteknik är den mer etablerade processen där man använder kvävgas för att bryta ut komponenter. Den erbjuder följande fördelar:

• Kompensation för krympningseffekter.

• Mindre tvärsnitt kan blåsas ut i formen.

• Kompensation för ansamlingar av smält material.

• Arbete med små injektorer.

Vatteninsprutningsteknik är en relativt ny innovation. Den erbjuder följande fördelar:

• Jämn ytkvalitet även för oförstärkt teknisk plast.

• Utblåsning av större tvärsnitt och längre kanaler i formen.

• Mindre väggtjocklek och skevhet.

• Kortare cykeltider

• Inga vätskekostnader

GIT- och WIT-komponenter från PME fluidtec ur vår portfölj

Gasinsprutningsteknik (GIT)

Valve N2 Kompakt system för installation vid formens klämplatta och decentraliserad tryckgenerering

Cube N2Fristående system med ventiler, booster och hydraulisk funktion som tillval, med omkopplingsfunktion

Cuboid N2 Liknar CUBE N2 men installeras direkt på formsprutmaskinen, leder till mindre negativa effekter av gaskompression

N2 Generator För produktion av kvävgas på plats

N2 högtryckskompressor För central tryckproduktion

Vatteninsprutningsteknologi (Water Injection Technology eller WIT)

• Cube Master/Slave Basic Cube Master och extra slave-utökning för parallell drift. Båda med en flödesvolym på 17 l/min.

• Cube Hydraulic Modulär kraftenhet med 4–16 hydrauliska funktioner. Kompatibel med MASTER, cube N2 och cuboid N2.

• Cube vattentank För återvinning och återcirkulering av processvatten

• Cuboid Master För 1–4 pumpenheter, servopumpar kan arbeta enskilt eller kopplas samman

• Cuboid vattentank Kombination av Cube vattentank och Cube Hydraulic i en modul

Kombinerad insprutningsteknik och mer

Kombinerad insprutningsteknik används när GIT och WIT inte räcker till för de komponenter och formkonstruktioner som krävs. Tekniken kan användas med injektorer och automationslösningar från PME fluidtec.

Kontakta oss om du vill veta mer.

Letar du efter GIT- eller WIT-optimerade plastföreningar?

Plastföreningar som används i GIT och WIT måste ha strikta produktionstoleranser och stabila processer. En lägre omkristalliseringspunkt för materialet resulterar i bättre komponentkvalitet men bör inte påverka kristalliniteten negativt. Vi hjälper dig att välja lämplig GIT- och WIT-optimerad kvalitet för din tillämpning från vår portfölj av tekniska plaster.

Kontakt